Neem contact op
Neem contact op
Plan direct een afspraak met een expert!
+31 88 - 430 01 00
Meer informatie ontvangen? Mail naar
info@naris.com
mensenmassa


24 november 2017

Do Boards really matter?

Wat is de meerwaarde van intern toezicht?


De samenleving verwacht steeds meer van raden van toezicht in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs: toezicht moet leiden tot betere dienstverlening, betere organisaties en een betere samenleving. Meer verantwoordelijkheden, meer taken, grotere aanspreekbaarheid en stijgende aansprakelijkheid. De normering van ‘goed toezicht’ in codes en regelingen neemt toe. Ook de externe toezichthouders (inspecties) zijn sterk in beweging en de vraag is ‘wie waar nog over gaat’. Hoe leveren raden van toezicht in deze context toegevoegde waarde en hoe maken we dat zichtbaar?

Vanuit verschillende perspectieven (de toezichthouder, de wetenschapper, de inspecteur en de politicus) worden aspecten van (maatschappelijke) meerwaarde van raden van toezicht behandeld. Gedurende de dag ontstaat – door resultaten van onderzoek en uitwisseling van visies - het zicht op de stand van zaken van het toezicht in onderwijs, zorg en volkshuisvesting in Nederland. Wat zijn de trends en waar staan we nu? Kortom: een overall beeld van de waarde van het toezicht in 2017.

Na afloop hebt u goed inzicht van de stand van zaken van het actuele interne toezicht in Nederland. U krijgt resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek, vergelijkingsmateriaal en concepten om in eigen kring verder te gebruiken en uw meerwaarde meer in beeld te brengen. U hebt nieuwe visies op maatschappelijk ondernemerschap en de rol van de toezichthouders daarbij.

Vrijdag 24 november van 09.30 tot 16.30 uur, inloop vanaf 09.00 uur
Spoorwegmuseum Utrecht Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht
(Betaald parkeren mogelijk, voor OV: zie site museum)
Prijs: €395,- per persoon


Over Midfield

Nederland heeft de grootste non-profitsector ter wereld: zorg, onderwijs, volkshuisvesting. Het zijn allemaal stichtingen en verenigingen. In de internationale rankings scoren ze heel goed op kwaliteit: geen ander land ter wereld heeft deze combinatie van kwaliteit in deze sectoren van dienstverlening. Wij hebben het beste middenveld ter wereld!

Maar kan dat versnipperde, ingewikkelde middenveld alle uitdagingen aan? Hoe stuurt men de dynamiek die inherent is aan dit veld? Hoe ontwikkel je een goede maatschappelijke meerwaarde binnen bedrijfsmatig verantwoorde grenzen en – heel belangrijk – hoe overtuig je overheid, partners en samenleving dat je het maximale doet dat er in de maatschappelijk taak van je mag worden verwacht?

Locatie:
Spoorwegmuseum Utrecht
Maliebaanstation 16 3581 XW Utrecht
(Betaald parkeren mogelijk, voor OV: zie site museum)

Wanneer:
Vrijdag 24 november, van 09.30 tot 16.30 uur

Inloop vanaf 09.00 uur

Prijs: €395,- per persoon

Programma

Inloop09.00 uur – 09.30 uur
Opening door Elisabeth van den Hoogen, dagvoorzitter09.30 uur – 09.45 uur
Guido van Woerkom, voorzitter VTW. Een jaar lang Toezicht met Passie!
  • De toezichthouder met Passie
  • Corporatiesector zoekt balans in nieuwe wettelijke governance
  • Toezicht en governance van de maatschappelijke onderneming
09.45 uur – 10.15 uur
Marlies Honingh, Universitair docent RU Nijmegen: meerwaarde onderzocht!
  • Resultaat van onderzoek: impact van toezicht op onderwijs
  • De rol van voorzitters, bestuurders en ouders in de raad van toezicht
  • Lessen voor maatschappelijk effectiever toezicht houden
10.15 uur – 10.45 uur
Vragen en open discussie10.45 uur – 11.00 uur
Pauze11.00 uur – 11.15 uur
Ronnie van Diemen - van Steenvoorde , Inspecteur-Generaal Zorg: de verhouding met intern toezicht
  • De inspectie en de raad van toezicht: partners of aparte werelden?
  • Recente beleidswijzingen van de IGZ inzake governance in de zorg
  • Een blik naar de nabije toekomst van het toezicht in de zorg
11.15 uur – 11.45 uur
Recruitersforum: het actuele profiel van de toezichthouder

Willem van Leeuwen ondervraagt recruiters José Coenen, Karen Kragt, Lilian Vos en Klaus Schmitt over profielen, veranderingen in eisen en de problemen om vacatures te vullen. Een gesprek over de dagelijkse praktijk van objectivering van processen, schuivende profielen en een zoektocht naar versterking van toezicht. Wat moet iemand kunnen om in 2017 benoemd te worden?

11.45 uur – 12.30 uur
Lunchpauze, tijd om te netwerken en het museum te bezoeken12.30 uur – 14.00 uur
Goos Minderman, directeur The Midfield en hoogleraar Public Governance
  • De actuele ontwikkelingen in het toezicht in 2017: resultaat van een inventarisatie. Als we de ‘staat van het toezicht’ opmaken: waar gaat het dan om in 2017?
14.00 uur – 15.00 uur
KEY NOTE
(introductie door Marianne Luyer)

Prof.mr.dr. J.P. Balkenende

senior advisor EY en voormalig minister-president

Maatschappelijke ondernemingen en de relatie met de overheid

15.00 uur – 16.00 uur
Afsluiting met aansluitend borrel16.00 uur