Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Risicomanagement Software

10 juli 2018

Sturingsmodel: theorie en praktijk

In samenwerking met Aedes

De corporatiesector blijft volop in beweging. Ook het sturingsmodel zal hierin mee moeten bewegen, immers doelen en prioriteringen zijn aan veranderingen onderhevig. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van de Woningwet, de Woonagenda, fiscale wijzigingen en zeker ook de energietransitie naar de toekomst.

Verstandig is dan ook om als corporatie eerst de stip aan de horizon vast te stellen om vervolgens concreet met het sturingsmodel aan de slag te gaan. Kortom combinatie van theorie en praktijk oftewel het vergezicht en het hier en nu.

Allereerst zal Paul Minke (Aedes) ingaan op de actuele ontwikkelingen in de sector en de mogelijke impact daarvan op corporaties. Vervolgens zal Marc Eggermont een minimaal sturingsmodel voor de sector presenteren. Dit doet hij aan de hand van toekomstbeelden en aanbevelingen. Daarin geeft hij het wenkend perspectief waarbij de informatie op een slimme manier wordt aangeleverd en de administratieve lasten sterk gereduceerd kunnen worden. Ten slotte zal Erik van Marle het nieuwe sturingsmodel voor de sector presenteren. Heel concreet uitgewerkt aan de hand van strategiekaarten.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst Leergang
Startdatum 10-07-2018 12:15 uur
Einddatum 10-07-2018 15:00 uur
Plaats Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
Locatie The Colour Kitchen
Kosten Aedes leden: geen kosten. Niet Aedes leden: 400 euro (ecl. BTW)

Programma

Inlooplunch 12.15 – 13.00 
Actualiteiten, Paul Minke, Aedes 13.00 – 13.30
Minimaal sturingsmodel, Marc Eggermont (Taille Humaine) 13.30 – 14.15
Strategiekaart voor de sector (Erik van Marle, Naris) 14.15 – 15.00

(Aanmelding vindt plaats op de website van onze partner Aedes)