Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Business Intelligence (BI) – gebruik beschikbare data als sturingsmechanisme

Business Intelligence (BI) – gebruik beschikbare data als sturingsmechanisme

Terug naar overzicht | | | Reageer op dit bericht

Als de grootste GRC leverancier in de corporatiesector zien wij als Naris, corporaties de afgelopen 2 jaar steeds actiever met verschillende Business Intelligence-tools. De kracht van een BI tool heeft de afgelopen jaren een toevlucht genomen in de markt. Wij zien dat steeds meer corporaties de data uit de verschillende systemen slim weten te combineren om met deze data te sturen en keuzes te maken.

Het belang van een goed informatiemanagement systeem wordt daardoor ook steeds duidelijker. Slechte data leidt tot slechte “intelligence”. Ook valt op dat binnen de BI-tools in eerste instantie wordt gewerkt met vrij harde gegevens zoals bijvoorbeeld een KPI op betalingsachterstanden, of een KPI op het passend toewijzen. Echter is er over deze harde data ook veel zachte data bekend binnen de corporatie.

Wat is dan zachte data?

Zachte data zijn data die lastig uit te drukken zijn in kwantitatieve getallen en betreffen dus alle kwalitatieve data die binnen een corporatie aanwezig is. Eigenlijk is alle data omtrent Risicomanagement, Audit (interne controles) en Compliance per definitie kwalitatief en is daarmee vaak lastig uit te drukken in een hard getal. Veelal wordt zachte data niet gevangen.

Beschikbare kwalitatieve data

Maar toch is er veel kwalitatieve data beschikbaar binnen de corporatie. Welke compliance risico’s zien wij bijvoorbeeld in het passend toewijzen? Welke maatregelen treffen wij daarop? En worden hierbij niet maandelijks steekproefsgewijs dossiers gecontroleerd? Hierbij worden maandelijks allerlei bevindingen en aanbevelingen gedaan. Hoe worden deze vervolgens gemonitord en vooral ook gecombineerd met de beschikbare harde data? Hiermee wordt de harde data binnen de BI verrijkt en leidt tot nog betere beslissingsgegevens.

Er is al veel beschikbaar

Juist, er gebeurt al zo veel op het gebied van passend toewijzen! Temeer omdat de toezichthouders hier erg streng op zijn. Wij vinden het dan ook niet meer dan logisch om zowel de harde als de zachte data (risico’s, maatregelen, bevindingen/aanbevelingen vanuit interne controles) te combineren met de harde data waarop te zien is hoeveel procent de corporatie heeft passend toegewezen. Op deze manier draagt het GRC-systeem bij aan integrale verantwoording en wordt de sturingsinformatie in de BI-tool vollediger en daarmee betrouwbaarder.

Wilt u meer weten om uw data vanuit Naris te displayen in uw BI tool? Neem gerust contact op!


Alexander

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *