Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Corona

Webinar Corona; Rechtmatigheid & Control

Webinar gemist? Of terugkijken?

Alle webinars kun je vinden op het Youtube kanaal van Naris

Het laatst webinar zie je hieronder:

Corona

Tips om het effect van de coronaviruspandemie op het verzekerbare risico te beperken

Met alle vragen en onbekenden rond Corona hebben bedrijven overal moeite om een goed evenwicht te vinden tussen het zijn van een goede corporate citizen en grimmige bedrijfsprognoses. Voor risicomanagers die zich richten op toekomstige claims zal de impact het sterkst zijn op drie gebieden – werknemerscompensatie, algemene aansprakelijkheid en dekking van bedrijfsonderbrekingen. Dit is wat u waarschijnlijk zult zien – en hoe u de gevolgen kunt beginnen te verzachten.

Werknemerscompensatie

Naarmate meer en meer mensen worden getest en gediagnosticeerd met COVID-19, zullen velen van hen zeggen dat ze het virus op het werk hebben opgelopen, waardoor het aantal claims van werknemers zal stijgen. De vraag zal zijn of de werknemer het virus op het werk heeft opgelopen. Tussen het contact met familieleden, kleine interacties bij supermarkten en benzinestations, het pakken van de post, het ophalen van afhaalmaaltijden en meer. Hoe kun je het besmettingspunt definitief terugleiden naar de werkplek? In de meeste gevallen is het antwoord dat je dat niet kunt. Hoe ga je dan reageren, hierbij enkele overwegingen:

Heeft u een plan om te bepalen hoe deze claims zullen worden afgehandeld door uw behandelaars? Worden ze ronduit geweigerd? Zullen ze worden onderzocht? Zijn uw behandelaars bereid de juiste vragen te stellen om de nodige gegevens te verzamelen? Het voeren van deze interne discussies zal u helpen om deze claims efficiënt af te handelen wanneer ze binnenkomen.

Als claims worden afgewezen, welke boodschap stuurt u dan aan uw medewerkers? Deze vraag is belangrijk in deze tijden van onzekerheid en grote angst. Het voeren van de juiste gesprekken met personeelszaken. Om een communicatieplan op te stellen kan werknemers helpen bij het zoeken naar hun voordelen om toegang te krijgen tot ondersteuning. En het betalen van medische kosten in het geval dat de claim van de werknemers wordt afgewezen.

Wat dekt de vergoedingsverzekering van uw werknemers? Werk samen met uw makelaar en verzekeraar om te bepalen wat volledig gedekt is onder de schadeclaims van uw werknemers, evenals specifieke regelgeving voor het land waarin de werknemer woont. Besteed bijzondere aandacht aan het taalgebruik met betrekking tot pandemieën en besmettelijke ziekten, aangezien dat voor de meeste bedrijven nieuw terrein is.

Algemene aansprakelijkheid

Veel organisaties hebben fysieke locaties die dienstbaar zijn aan de algemene bevolking. Naarmate meer mensen positief testen op COVID-19, zullen meer mensen waarschijnlijk beweren dat ze het coronavirus hebben gekregen terwijl ze zich op uw terrein bevinden en in contact staan met uw medewerkers. Net als bij werknemerscompensatie zullen algemene aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot COVID-19 bijna onmogelijk te bewijzen zijn – maar dat zal waarschijnlijk niet de toestroom van claims tegenhouden. Dus wat je doen? Enkele overwegingen:

Wat zijn uw beleid en procedures? Voer nu interne discussies om te bepalen hoe u precies met dit soort claims om wilt gaan. En ligt uw behandelaars in zodat iedereen zich aan dezelfde regels houdt.

Wat zijn uw algemene aansprakelijkheidslimieten? Bekijk het taalgebruik in uw algemene aansprakelijkheidsbeleid. In het bijzonder met betrekking tot lichamelijk letsel en medische betalingen in verband met ziekten en pandemieën. Als u op voorhand begrijpt waarvoor u aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is het nuttig om te weten wanneer en of deze claims moeten worden beoordeeld.

Dekking voor bedrijfsonderbreking

Met sluitingen van de overheid, quarantaines, reisbeperkingen, onderdak en andere richtlijnen, zullen de meeste organisaties redenen hebben om zakelijke onderbrekingsclaims in te dienen vanwege het coronavirus. Weet u wat uw verzekering dekt, hierbij enkele overwegingen:

Hoe wordt bedrijfsonderbreking gedefinieerd in uw polis? Wat wordt gedekt – en wordt de dekking verleend in geval van een pandemie of de gevolgen daarvan? Ga het gesprek aan met uw makelaar en verzekeraar om ervoor te zorgen dat je weet wat je nodig hebt. Om goed te kunnen handelen wanneer deze claims komen.

Heeft u alle polisinformatie bij de hand? Als u een RMIS heeft, heeft u waarschijnlijk al waarden en incidenten en stilstandgegevens die nodig zijn voor bedrijfsonderbrekingsclaims. Als u op dit moment niet over de vereiste gegevens beschikt, neem dan nu stappen om deze te verzamelen en op één plaats op te slaan. Alles wat u van tevoren kunt doen om gegevens te verzamelen en rapporten op te stellen, zal de uiteindelijke indiening en verwerking van uw claim versnellen.

De volledige impact van deze coronaviruspandemie op het bedrijfsleven, de gezondheidszorgsystemen, de economie en de openbare instellingen zal nog lang impact hebben. Maar met voorbereiding en planning bent u beter voorbereid op de storm van onzekerheid rond COVID-19. En de daaruit voortvloeiende claims.

Naris zal ervoor zorgen zoveel mogelijk informatie en data via haar partners en kennisbank ter beschikking te stellen aan haar opdrachtgevers. Met een druk op de knop krijgt u zicht op deze informatie. En kunt u zelf bepalen of u dit wilt meenemen in uw managementinformatie.

Naris op LinkedIn

Naris op LinkedIn