Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Wat organiseert Naris voor jou?

Risicomanagement doe je al lang niet meer in je eentje achter je bureau. Met de NARIS GRC® software betrek je eenvoudig alle collega’s bij het verwerken van de juiste informatie. En zo houd je tijd over om mensen te ontmoeten, nieuwe ideeën op te doen en de meest actuele kennis op het gebied van GRC tot je te nemen. Wij organiseren regelmatig een aantal interessante events op dit gebied

Rechtmatigheidscafé

Slimme stappen op weg naar rechtmatigheidsverantwoording.

Door juiste focus en stappenplan kan de rechtmatigheidsverantwoording leiden tot efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Met een adequate onderliggende risicoanalyse en procesvoering. Welke stappen?

In het eerste webinar op 8 april hebben Robert ’t Hart van NARIS en Ismael el Barzouhi van Vanberkel Professionals de stappen doorgenomen om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording.

onze vacatures

Webinar kalender 2021

Schrijf je nu in voor één van de volgende webinars. De webinars vinden plaats op een donderdag en zijn altijd van 12.30-13.30.

Samen met partners en klanten hebben we een reeks samengesteld, dus altijd voorbeelden uit de praktijk!

Onderstaande evenementen zijn inmiddels herinneringen

Three Lines Model

Op 28 september was het webinar over het ge-updatete Three Lines Model waarin Gerard de Heide en Robert ‘t Hart veel vragen beantwoorden en dieper ingaan op de veranderingen van de update.

Grip op Verbonden Partijen

Gemeenten hebben honderden samenwerkingspartners nodig om hun maatschappelijke rol te vervullen.

Hoe sterk zijn deze partijen (ook in corona tijd) en welke impact is te verwachten op de gemeentelijke begroting?

In dit webinar  praat  ik, Robert ’t Hart, met Marieke Geijtenbeek concern controller  van de gemeente Heerenveen over de praktijk.  We praten over verschillende soorten  samenwerkingspartners.  Hoe de lijnen lopen tussen bestuur en   ambtenaren en de partijen zelf. En daarnaast ook hoe gemeenten kunnen samenwerken qua regie op het netwerk.

Verzekeringen verzekerd

Heb je wel inzicht in je verzekeringsportfolio? hoe efficiënt worden schades afgehandeld? Wat is uitgesloten in je verzekeringen? Wat is de impact van premieverhogingen? En hoe koppel je dit allemaal aan je risicoprofiel?

Dit zijn enkele vragen die iedere verzekeringsmanager bezig houdt. NARIS organiseert dit webinar om het hele spectrum van verzekeringsmanagement in combinatie met je risicostrategie te verduidelijken.

Rob Scholtes van de gemeente Nissewaard, Jolande Waterschoot van AON en Michiel Kerstens van HVC zijn onze speciale gastsprekers die hun inzichten met je zullen delen.

Ambassadeurs netwerk in samenwerking met Aedes

12 november 2019

Het Ambassadeursnetwerk wordt al enkele jaren succesvol georganiseerd in samenwerking met Naris en de leden van het ambassadeursnetwerk. Op dit moment telt het Netwerk 100 actieve leden en deelname is exclusief voor Aedes-leden en geheel kosteloos.

De leden van het netwerk komen twee keer per jaar bijeen en helpen elkaar bij het professionaliseren van Risicomanagement, Audit en Compliance vraagstukken door het uitwisselen van kennis

Risk meets Resilience for a sustainable future

7 november  2018

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering. NARIS is uiteraard aanwezig en onderdeel van het programma. Bekijk de teaser van de sessie met AON en Sustainalize

En natuurlijk geeft Robert ‘t Hart ook een sessie op het Festival

In Control Statement workshop

De NARIS nazomersessies vinden plaats in een aantal plaatsen in Nederland om gemeenten te helpen met het onderwerp Rechtmatigheid. In de sessies zal onder leiding van Robert ’t Hart Rechtmatigheid worden uitgewerkt tot een praktische toepassing voor uw organisatie.

event

Training Risicomanagement

Risicomanagement basis voor overheidsorganisaties.

Waar: webinar
Wanneer:
15 – 19 juni 2020
Tijd: ochtenden en middagen

Onze standaard trainingen werken niet meer. Geen hele dagen achter elkaar ergens in een zaaltje maar interactief vanaf elke locatie die je maar kunt bedenken. Volg onze nieuwe leergang risicomanagement.

event

Praktisch werken met risico’s

Kwantificeer en Simuleer Corona risico’s

Waar: Webinar
Wanneer:
bijna iedere vrijdag in de maanden april en mei 2020.
Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Iedere vrijdag stellen we een groep van maximaal 10 deelnemers in staat om goed en snel de Corona risico’s te kwantificeren en te simuleren. Deze sessies krijg je toegang tot een NARIS omgeving zonder kosten. Je loopt weg met een gekwantificeerde impact analyse en diverse simulaties waardoor je de financiële scenario’s over tijd kan zien.

event

Is de 2e lijn wel sterk genoeg?

Wanneer: 4 juni 2020
Tijd:
 15.00 uur
Locatie: webinar

In dit webinar zullen Erik van Marle van NARIS en Jorrit van de Walle van AuditTrail het hebben over de positie en status van de 2e lijn. Als je bekend met het “Three lines of Defence” model weet je dat de 2e lijn een grote verantwoordelijkheid. De 1e lijn zou de sterkste linie moeten zijn op onderwerpen als risico management, compliance en governance maar de 2e lijn heeft vaak moeite om de 1e lijn in die positie te krijgen. Wat moet je dan doen als 2e lijn als de 1e lijn het als een “moetje” ervaart?

Ambassadeurs netwerk in samenwerking met Aedes

12 november 2019

Het Ambassadeursnetwerk wordt al enkele jaren succesvol georganiseerd in samenwerking met Naris en de leden van het ambassadeursnetwerk. Op dit moment telt het Netwerk 100 actieve leden en deelname is exclusief voor Aedes-leden en geheel kosteloos.

De leden van het netwerk komen twee keer per jaar bijeen en helpen elkaar bij het professionaliseren van Risicomanagement, Audit en Compliance vraagstukken door het uitwisselen van kennis

Risk meets Resilience for a sustainable future

7 november  2018

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering. NARIS is uiteraard aanwezig en onderdeel van het programma. Bekijk de teaser van de sessie met AON en Sustainalize

En natuurlijk geeft Robert ‘t Hart ook een sessie op het Festival

In Control Statement workshop

De NARIS nazomersessies vinden plaats in een aantal plaatsen in Nederland om gemeenten te helpen met het onderwerp Rechtmatigheid. In de sessies zal onder leiding van Robert ’t Hart Rechtmatigheid worden uitgewerkt tot een praktische toepassing voor uw organisatie.

Werksessie Internal Control Statement Gemeenten

Op 18 juni organiseert Robert ‘t Hart van NARIS in samenwerking met Hoogleraar Goos Minderman een werksessie over Internal Control statement voor gemeenten. 2019 is een jaar om te oriënteren hoe dit vorm te geven. We houden deze bijeenkomst klein zodat we goed de inhoud kunnen raken. Doelstelling is om samen verder te komen, kennis te delen.

Platform Risicomanagement

 

Op 11 juni 2019 presenteerde Robert ’t Hart de sessie “Leuk lijstje met risico’s…. En dan ?”

Duidelijk is dat we als organisatie zonder risico’s niet vooruit komen en gelukkig beheersen we de meeste risico’s goed. Maar als je als manager je risico’s niet kent, kun je ze ook niet nemen of op anticiperen. Onze risicohouding speelt hierbij een belangrijke rol; zijn we bewust, leren we van elkaars successen en  fouten en nemen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid? Toch is er ook veel onbekendheid dat soms leidt tot weerstand in organisaties om risicomanagement integraal op te pakken. En als het al leeft dan sterft het vaak een stille dood… Hoe maak je het wel iets van je organisatie? Robert ’t Hart deelt met ons zijn beelden en beschouwingen op interactieve wijze. De presentatie kan je downloaden

Sturingsmodel: theorie en praktijk

10 juli  2018

In samenwerking met Aedes. De corporatiesector blijft volop in beweging. Ook het sturingsmodel zal hierin mee moeten bewegen; immers doelen en prioriteringen zijn aan veranderingen onderhevig. Erik van Marle zal het nieuwe sturingsmodel voor de sector presenteren. Heel concreet uitgewerkt aan de hand van strategiekaarten.

Bekijk dit event

Ambassadeurs netwerk in samenwerking met Aedes

23 mei 2019

Op donderdag 23 mei vindt het volgende ambassadeursnetwerk plaats bij Eigen Haard in Amsterdam.  Het Ambassadeursnetwerk wordt al enkele jaren succesvol georganiseerd in samenwerking met Naris en de leden van het ambassadeursnetwerk. Op dit moment telt het Netwerk 100 actieve leden en deelname is exclusief voor Aedes-leden en geheel kosteloos.

Aareon: Join a smarter world

21 juni 2018

(Dit event heeft reeds plaatsgevonden)

Met als thema ‘Join a smarter world’ organiseerde Aareon de ‘Aareon Update 2018’. Als deelnemer van Innovation Plaza, presenteerde Naris aan de gasten een conceptueel model voor koppeling tussen kwalitatieve (Naris) gegevens en kwantitatieve (Aareon, Trace and Treasury) gegevens.

Do Boards really matter?

24 november 2017

Zijn raden van toezicht of raden van commissarissen relevant in 2017? Maatschappelijk relevant toezicht is streven naar een maatschappelijk maximaal effect van de eigen organisatie. Nieuwe inzichten omtrent toezicht zijn daarbij van groot belang. De vraag is hoe wij maatschappelijk relevant zijn!

Bekijk dit event

Risico – dialoog voor de verzekeringswereld

27 juni  2017

(Dit event heeft reeds plaatsgevonden)

Dinsdagmiddag 27 juni staat NH Hotels te Amersfoort in het teken van de belangrijkste vragen rondom cyberrisico’s en cybersecurity. Waar moet je rekening mee houden bij deze nieuwe categorie risico’s, ook met het oog op (bestuurders)aansprakelijkheid?

Bekijk dit event

Risico – dialoog voor gemeenten

9 februari 2017

(Dit event heeft reeds plaatsgevonden)

Na het succes van vorig jaar, organiseerde Naris in samenwerking met de Gemeente Arnhem voor de tweede keer een risico-dialoog voor gemeenten. Tijdens deze interactieve bijeenkomst werden actuele ontwikkelingen, best practices en business cases gedeeld. Een middag vol kennis en ervaring speciaal voor gemeenten!

Bekijk dit event