Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
GRC

GRC software

Integrale GRC software verbind alle elementen van Governance, Risk en Compliance. NARIS GRC software biedt daarnaast ook de ondersteunende onderdelen om je GRC strategie te realiseren, zodat je kunt sturen met lef!

Verbind alle GRC software componenten binnen je organisatie en maak eenvoudig overkoepelende managementrapportages met NARIS GRC®.

Het systeem werkt webbased en is dus overal toegankelijk, met eigen gebruikersrechten. Daarnaast biedt de GRC software een grote kennis-database, waardoor benchmark- en historische informatie altijd binnen handbereik is.

Benieuwd naar de werking van de 9 modules van NARIS GRC®? Wij lichten ze hieronder stuk voor stuk voor je toe!

Risicomanagement

Laagdrempelig risicomanagement

NARIS® Risicomanagement helpt je om alle relevante risico-informatie te verzamelen. Je koppelt risico’s en beheersmaatregelen direct aan de belangrijkste doelstellingen van de afdeling en de organisatie.  Je krijgt daarnaast inzicht in de verbeteringen die worden doorgevoerd. Zo krijg je grip op risicomanagement.

 

Audit

Risk-based auditing

NARIS® Audit software faciliteert risk-based auditing. Verschillende rollen en rechten binnen het systeem ondersteunen onafhankelijke toetsing en controle. Door de combinatie met de NARIS® Risicomanagement worden audits direct gekoppeld aan het risicoprofiel van de organisatie.

 

Compliance

Voldoen waaraan je wílt voldoen

NARIS® Compliance zorgt ervoor dat je controle hebt. De software brengt alle normen, wet- en regelgeving in kaart en maakt proactieve sturing mogelijk. Je bepaalt zelf de streefcijfers per norm en genereert heldere rapportages.

Incidenten

Maakt het melden van incidenten makkelijk

NARIS® Incidenten is webbased. Het melden van incidenten wordt daardoor laagdrempelig: medewerkers voeren informatie in vanaf een smartphone, tablet of laptop. Op basis van deze gegevens genereer je snel analyses en rapportages. Je maakt trends zichtbaar en krijgt grip op risicofactoren.

Self-Assessment

Maak snel, laagdrempelig en efficiënt online vragenlijsten

NARIS® Self-Assessment is ontwikkeld om online, snel en efficiënt risico-scans te kunnen maken. De risico-scan zorgt ervoor dat je kunt inschatten welke projecten, afdelingen of factoren (het meest) risicovol zijn. In NARIS® Self-Assessment beschik je over gestandaardiseerde vragenlijsten welke gebaseerd zijn op praktijkervaring en naast meetbare (financiële) factoren vooral ook kijkt naar minder grijpbare factoren. Natuurlijk kun je vragenlijsten ook zelf opstellen. Met NARIS® Self-Assessment worden portfolio’s geconcretiseerd en onderling vergelijkbaar, waardoor je de aandacht weet te richten op de meest risicovolle projecten.

 

Strategie

NARIS® Strategie software is ontwikkeld om risico’s te prioriteren en medewerkers actief te betrekken bij strategie en risicomanagement. Je legt direct en inzichtelijk de relatie tussen doelstellingen en de risico’s die deze bedreigen. Dit stelt je in staat om te prioriteren en proactief te sturen.

Verzekeringen

Een helder totaalbeeld van premies, polissen en schades

NARIS® Verzekeringen software brengt structuur aan in je portefeuille en geeft een helder totaalbeeld van premies, polissen en schades. Via internet melden en wijzigen medewerkers, tussenpersonen, taxateurs en makelaars schades. Rapportages en analyses maken o.a. inzichtelijk waar onnodige kosten worden gemaakt. Met NARIS® Verzekeringen beheer je de portefeuille proactief door automatische herinneringen en werk je efficiënter door dubbel werk en onnodige kosten te besparen.

Contracten

Eén helder overzicht over de gehele contracten portefeuille

NARIS® Contracten legt per contract belangrijke informatie vast, zoals het type contract, contractpartijen, voorwaarden, vervaldata, contractwaarde en prestatieafspraken. Rapportages stel je eenvoudig samen met de verschillende analysemogelijkheden.

Clinic

NARIS® Clinic is ontwikkeld om de risico-inventarisatie en kwantificering in een organisatie te vereenvoudigen. De module biedt de mogelijkheid om als groep, onafhankelijk, on- en offline, van elkaar risico’s te kunnen verzamelen en kwantificeren. De dialoog over kans en impact per risico’s wordt gestimuleerd. Je werkt vanuit je eigen werkplek efficiënt samen aan een kwalitatief hoogwaardig risicoprofiel.