Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Inzicht in de strategie van de corporatie, risico’s en compliance standaarden

Wij helpen woningcorporaties de strategie vanuit het ondernemingsplan te vertalen naar de strategiekaart en de relatie te leggen met de risico’s, wet- en regelgeving en bevindingen van de interne controles. Door visualisatie wordt de relatie tussen de risico’s – al dan niet voortkomend vanuit wet- en regelgeving en de strategie van de corporatie inzichtelijk. Hiermee wordt risicomanagement integraal onderdeel van het sturingsmodel van de corporatie.

Naris heeft samen met Aedes het minimaal sturingsmodel voor corporaties ontwikkeld (hier te downloaden) Uiteraard wordt er binnen NARIS GRC® onderscheid gemaakt tussen strategische, tactische en operationele risico’s.

Voorbeeld strategiekaart:

(De risico’s worden in gekleurde rondjes op de strategiekaart weergegeven)