Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

NARIS GRC® voor woningcorporaties

Met de NARIS GRC® software wordt de complete werking van het Three Lines of Defence model ondersteund. Het vastleggen van de risico’s en maatregelen (Risicomanagement module), het in kaart brengen van de corporatie specifieke wet- en regelgeving (Compliance module) en het uitvoeren van de interne controles van de onafhankelijke controlfunctie (Audit module).
Het risicomanagement van de corporatie is een integraal onderdeel van de sturing van de corporatie wanneer de risico’s worden gekoppeld aan de strategie van de corporatie.

Dit doen wij door:

  • Analyseren GRC informatie – Krijg een beter beheersbare organisatie door informatie over risicomanagement, audits, interne controles en compliance vraagstukken digitaal vast te leggen.
  • Samenwerken GRC – Bundel Governance, Risk, Audit, Interne controles en Compliance zodat staffuncties productiever kunnen samenwerken.
  • Benchmark – De beschikking over een kennisdatabase op het gebied van corporatiespecifieke risico’s, maatregelen, corporaties specifieke compliance standaarden en compliance specifieke interne controle/audit templates.
  • Koppeling aan de corporatiestrategie – Naris GRC® koppelt de risico’s aan de strategie van de corporatie. Hierdoor wordt het risicomanagement integraal onderdeel van de sturing van de corporatie.
  • Het koppelen van risico’s en maatregelen aan de corporatieprocessen