Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Volledig In Control?

Of Sturen met Lef?

Het NARIS  In Control Framework (ook bekend onder de naam Watermeloen Model) laat je organisatie beginnen met een voorgeconfigureerde en rijke omgeving. Vanaf dag één kan je de organisatie laten werken met de basisprocessen voor je bedrijf of overheidsorganisatie. Naast de processen zijn alle primaire risico’s ingericht inclusief de gekoppelde controls. Door een grondige uitwerking hiervan kan je snel testen of Opzet eenduidig gedefinieerd is. Bestaan getest kan worden en Werking effectief is. Lijnmanagement kan eenvoudig meewerken door de slimme opzet van het framework. De diverse standaard rapportages geven goed inzicht over processen, risico’s en controls heen. En maken groepsvergelijkingen mogelijk zodat je assurance kan afgeven aan stakeholders en kan Sturen met Lef!

in control
in control

Overheid

Ben je bezig met Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Verbijzonderde Interne Controle (VIC) of het In Control Statement? Het NARIS In Control Framework is een NARIS omgeving met daarin de belangrijke processen, risico’s en maatregelen. Tevens krijg je de beschikking over een bewezen audit template, krachtige rapportages en een volwassenheidsmodel voor de belangrijkste criteria van Opzet, Bestaan en Werking.

VIC is een nuttig en onmisbaar instrument voor de control van de eigen organisatie en geen ‘moetje’ voor de accountant. Indien je kiest voor een Interne Audit Functie (IAF) in de derde lijn, moet je aandacht schenken aan het doorvoeren van voorgestelde verbetermaatregelen door de rest van de organisatie. Anders wordt het gezien als een ‘speeltje’ van een selecte groep van medewerkers, die geen onderdeel uitmaken van de lijnorganisatie. De medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de VIC, kunnen tevens de rol vervullen tussen de eigen organisatie en de externe accountant.

control

Bedrijven

De zogenoemde 1e lijn zijn de ‘handen aan het bed’.  Nooit opgeleid om risico’s en beheersmaatregelen op te schrijven. Ook niet in de wieg gelegd om de procesbeschrijvingen op te pakken. Met hen workshops doen voor het draagvlak klinkt leuk maar weinigen zitten te wachten op de discussie hoe je een risico beschrijft.

Inmiddels hebben wij mooie voorbeelden hoe door een goede voorbereiding de ‘In Control’ doelstelling sneller behaald kan worden. Inclusief een actieve en blijvende rol voor de 1e lijn!  Een 2e lijn die de business begrijpt kan voor deze processen 95% van de risico’s en te verwachten controls beschrijven. Met de business voeren we als 2e lijn alleen nog de discussie wat applicable of non-applicable is. We vragen ze tests op de controls uit te voeren en evidence te uploaden. Het dossier voor een eventuele (externe) audit is gereed.

Bekijk hier de video over het Watermeloen Model voor meer verdieping

Bekijk het Webinar terug.