Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
‘In iedereen schuilt een risicomanager’

‘In iedereen schuilt een risicomanager’

Terug naar overzicht | | | Reacties uitgeschakeld voor ‘In iedereen schuilt een risicomanager’

Almere is een risico-nemende gemeente. Dat kan vaak ook niet anders. Daarom is bewust omgaan met risico’s een onderdeel van ieders werk. Want wie zijn risico’s kent, heeft een keuze. Het is echter geen menselijke eigenschap om over risico’s te praten, daarom is een dialoog belangrijk. Door van elkaar te leren komen we verder.

In de kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen staat hoe wij in onze organisatie om willen gaan met de risico’s die onze doelen in gevaar kunnen brengen en hoe goed wij eventuele risico’s op kunnen vangen. Integraal betekent: bij alle afdelingen. En niet alleen maar de financiële risico’s.

Zwarte zwanen
Vroeger dachten ze dat zwarte zwanen niet bestonden. Tot ze er een paar zagen. In ‘The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable’ (2007) schrijft Nassim Nicholas Taleb over de kans dat iets voorkomt. Als het 100% zeker is, is het een feit. Tussen de 1% en 99% is het een kans. Of een risico. De grootte van het risico is gelijk aan de kans dat iets gebeurt, afgezet tegen de impact die zo’n gebeurtenis heeft. Als de kans klein is en de impact ook, is er in principe niets aan de hand. Hoe groter de kans én de impact, hoe groter het risico.

Voorheen werkte ik als risicomanager bij beursgenoteerde bedrijven als TNT, PostNL en Douwe Egberts. Als bedrijf ben je dan de concurrentie een stap voor. Als organisatie voorkom je niet alleen een financiële strop, maar ook klachten en rechtszaken vanwege gemaakte fouten en – steeds belangrijker – imagoschade en verlies aan vertrouwen. Dat is niet te kwantificeren in geld.

Het gesprek over doelen en risico’s wordt dan ook steeds belangrijker. De focus lag tot twee jaar geleden met name op de financiële risico’s. Maar er zijn veel andere risico’s die voor ons van belang zijn. We hebben nog niet alle risico’s in beeld. De lijst van grote projecten uit de kadernota 2016 heeft nu wel heel veel aandacht van de raad. Denk aan de Floriade, Almere 2.0, de transformatie van het Sociaal Domein, de financiële positie van het Grondbedrijf en ICTAR. Het college doet bij iedere begroting een voorstel voor de lijst.

Risicogevoelig
Alles waar we ons als gemeente mee bezig houden, kun je langs de risicolat leggen. Met onze Chief Information Security Officer, die verantwoordelijk is voor de informatieveiligheid, ben ik momenteel bezig om aandacht te vragen voor cyberrisico’s, informatiebeveiliging en privacy. ICT-projecten binnen de overheid zijn sowieso heel risicogevoelig. Maar denk ook aan de ‘slow risks’; van de parkeergarages bijvoorbeeld, die jaren geleden zijn gebouwd en nu plotseling in beeld zijn vanwege het instortingsgevaar.

In het DNA
We willen vooral risicobewustzijn creëren. Door sessies te doen met collega’s, trainingen te geven aan teams en tools te ontwikkelen brengen we de risico’s in beeld. Ben je je niet van de risico’s bewust, dan doe je verkeerde aannames en loop je achter de feiten aan. Maak je daar beleid over, dan ben je al een stapje verder. Je wilt echter dat het landt bij het management en uiteindelijk dat het in het DNA zit bij alle medewerkers.

Om ons te helpen, schakelen we regelmatig extern bureau Naris in, dat een gelijknamige risicotool heeft ontwikkeld. Verder faciliteer ik risicomanagementsessies met project- en programmamanagers en –teams (meer hierover kun je lezen in “Het is goed gegaan!” en op de wikipagina Risicomanagement. Zo zorgen we ervoor dat iedereen bewust(er) omgaat met de risico’s die zich in hun werk nu eenmaal voordoen. Want volgens mij schuilt in iedereen een risicomanager.

 

Alexander Beelen
Risicomanager


Naris