Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Strategie

Als manager zorg je dat alle medewerkers één kant opgaan en samen werken aan de doelstellingen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Strategische plannen zijn zelden aantrekkelijk geschreven en daardoor is de stip op de horizon onduidelijk: er ontbreekt richting en motivatie. Een meer toegankelijke strategie betrekt medewerkers wél bij doelstellingen – maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Strategie duidelijk in beeld – voor iedereen

Als manager zorg je dat alle medewerkers één kant opgaan en samen werken aan de doelstellingen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Strategische plannen zijn zelden aantrekkelijk geschreven en daardoor is de stip op de horizon onduidelijk: er ontbreekt richting en motivatie. Een meer toegankelijke strategie betrekt medewerkers wél bij doelstellingen – maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Strategie op één A4
Met NARIS® Strategie communiceer je de strategie aantrekkelijk en visueel op één A4. De samenhang van dagelijkse werkzaamheden met de missie van de organisatie is direct zichtbaar. Zo worden medewerkers zich positief bewust van hun bijdrage aan het grote geheel. Samen met NARIS® Risicomanagement koppel je kritische succesfactoren en doelstellingen direct aan risico’s en beheersmaatregelen. En dat bevordert het risicobewust werken in de organisatie.

strategie

Risicomanagement en strategie: een sterk koppel
De module NARIS® Stratgie wordt veel gebruikt in combinatie met de module NARIS® Risicomanagement.

Module: Strategie

Koppel risico’s aan doelstellingen en “KSF’s”

Betrek medewerkers bij strategie én risicomanagement

Onbepaald aantal gebruikers
Webbased
COSO ERM 2017, RISMAN, ISO 31000

Naris GRC overzicht

Bekijk hier de video over de module Strategie.

Erik van Marle

Contact met onze programma specialist


Erik van Marle

088 430 01 00
info@naris.com

Robert 't Hart | 1 maart 2021

Bewust risico’s nemen?!

De persconferentie van Rutte van vorige week dinsdag ging over versoepelingen van de corona maatregelen. Maar opvallend hoe vaak het woord “risico” gebruikt werd. Het kabinet neemt risico’s terwijl de[...] Lees meer

internal audit

Robert 't Hart | 16 februari 2021

Kansen voor internal audit ten aanzien van risicomanagement?

Deze blog gaat over internal audit en haar rol in risicomanagement. Vanuit onze internal audit software klanten merken wij dat er veel verschillende invalshoeken zijn om als internal audit betrokken[...] Lees meer

Naris | 9 februari 2021

Risicomanagement beleid voorbeeld nodig?

Hieronder een voorbeeld tekst voor een beleidsdocument voor risicomanagement, welke is gebaseerd op ISO 31000 . Wil je deze als Word document ontvangen vul dan het formulier in: Inhoudsopgave Voorwoord.[...] Lees meer

Robert 't Hart | 26 januari 2021

Risk appetite informatiebeveiliging

Bestuurders hebben veel grotere risk appetite qua informatiebeveiliging dan zij zichzelf realiseren. In het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer krijgt IT en databeheer een prominentere plaats en terecht bestuurders, directies blijven[...] Lees meer