Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Ontwikkelingen in de corporatiesector 2

 

De wereld blijft volop in beweging, betalen middels je smartphone is door ING in samenwerking met Apple Pay in Nederland mogelijk. Elon Musk die een raket de ruimte in stuurt en het 5G netwerk – wat al dan niet met behulp van Huawei – tot stand wordt gebracht. Ook politiek is er veel beweging. Maar welke ontwikkelingen zijn er concreet voor de corporatiesector?

Om hier een goed antwoord op te geven, blikken we eerst terug naar 2015. De intreding van de (vernieuwde) woningwet. Met daarin de verplichting van de  “Onafhankelijke” controlfunctie (zie ook het gesprek met Gerard de Heide). Nu, bijna 5 jaar later zien wij dat de controlfunctie (als bedoeld in de woningwet) inmiddels gesetteld is binnen het corporatielandschap. Hiermee wordt steeds concreter invulling gegeven aan de derdelijns, interne control functie.

Ondertussen, wordt er steeds meer gesproken over de OOB-status voor de corporatiesector, wat zijn de gevolgen voor uw corporaties? (zie ook artikel OOB hoe staat het ermee?). En wat is de globale trend binnen de corporatiesector? Met de intreding van de OOB status komt tevens meer nadruk te liggen op de derde lijn, het vastleggen van werkzaamheden, traceerbaarheid en dossiervorming. Kijkend naar een “periode x” verder in de toekomst, zien wij ook dat het In Control Statement (ICS) voet aan de grond krijgt binnen de corporatiesector. Al deze ontwikkelingen binnen de sector duiden erop dat de derdelijns functie steeds belangrijker wordt. De werking van “het systeem van interne beheersing” moet aantoonbaar – met een redelijke mate van zekerheid – functioneren.

Maar er is meer want ook de Corporate Governance Code wordt momenteel herzien. En ook Aedes is bezig met het herschrijven van de Aedes Governance Code. Één van de belangrijkste aanpassingen hierin is de functie van de derdelijns interne controller, om te leren van gemaakte (procedurele) fouten en kwaliteitsverbetering door te voeren binnen de corporatie. Daarnaast is ook het registreren van incidenten een belangrijk onderdeel. Om met de melding van incidenten meer sturing te geven aan de organisatie (verbeteringen). Van fouten kan men tenslotte leren en dus kan men verbeteringen doorvoeren.

Het maken van fouten is helemaal niet erg. Zorg er wel voor dat de gemaakte fouten boven tafel komen, dat hierover kan worden gerapporteerd en verbeterplannen in werking kunnen worden gesteld. Hiermee dragen wij elke dag – met elkaar – bij aan een kwaliteitsslag binnen de corporaties.

Auteur: Alexander van Dijk

Naris ondersteunt de onafhankelijke controlfunctie met het uitvoeren van de interne audits en controles. Door deze op een eenvoudige wijze te structureren en audit templates te delen kunnen interne controles met één druk op de knop worden gestart. Daarnaast wordt automatisch de link gelegd met de risico’s waardoor de integrale GRC aanpak wordt ondersteund. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!