Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Organisaties van Openbaar Belang – Hoe staat het ermee?

Het is al even bekend; corporaties met meer dan 5.000 vhe krijgen de status ‘Organisaties van Openbaar Belang’ (OOB). De verwachte invoering was januari dit jaar. 2019 is inmiddels 4 maanden onderweg en elk spoor ontbreekt. Wat doen we nu? En wat is de impact op jouw corporatie?

Alexander van Dijk, verantwoordelijke voor de corporatiesector binnen Naris ging in gesprek met meerdere corporaties. Centrale vraag in de gesprekken met de verschillende corporaties; Wat betekent de komst van de OOB-status voor jouw corporatie?

Veel corporaties hebben geen duidelijk overzicht wat er precies op hun af komt bij invoering van de OOB status en wanneer dit precies zal zijn; helderheid ontbreekt. In de meeste gevallen zijn de gevolgen voor de accountant van de corporatie wel bekend:

Accountant; veel gevolgen van de OOB status hebben te maken met de accountantskeuze.

  1. De accountant voert een interne kwaliteitsbeoordeling uit op de controle alvorens de accountantsverklaring kan worden afgegeven.
  2. De controlerend- en adviserend accountant dient gescheiden te zijn. Er dient een andere accountant te worden gekozen voor de controle op het jaarrekening werk en voor de adviesdiensten.
  3. Lijst met accountants wordt kleiner. De jaarrekening mag alleen worden gecontroleerd door een accountant met een vergunning van de AFM.

Nu al is duidelijk dat door OOB het aantal accountantskantoren met een OOB status erg klein is geworden. De keuze voor de corporatie met welk accountantskantoor gaan werken wordt dus beperkt!

Naast de gevolgen voor de accountant komen in diverse gesprekken naar voren dat de gevolgen voor de corporatie aanwezig zijn. Het is handig om hier als corporatie tijdig op voorbereid te zijn. Hierbij een samenvatting van de gevolgen:

Interne organisatie; Hoewel er geen eenduidig antwoord is te geven, zijn in de gesprekken de volgende zaken aan de orde gekomen:

  1. Toenemende accountantskosten; toename in gedeclareerde uren door de accountant – tussen 30 en 40%!
  2. Interne controle dossier; er wordt meer nadruk gelegd op het vastleggen van de controlewerkzaamheden. Men moet bijvoorbeeld een controle op de betaalbatches uitvoeren; een vinkje dat het is gecontroleerd is niet meer voldoende. Er dient ook aangegeven te worden waar op gecontroleerd is en aantoonbaar te worden gemaakt. Dossiervorming wordt hierin steeds belangrijker.
  3. Inrichting derde lijn; de inrichting en toetsende rol van de derde lijn wordt steeds belangrijker en er wordt meer nadruk op gelegd. Het toetsen van maatregelen en het samenspel tussen eerste en tweede lijn dient goed ingericht te zijn.
  4. Voorloper “in control statement”; controleverklaringen bij Organisaties van Openbaar Belang zijn uitgebreider. Een belangrijk element hierin is de risicobeheersing en documentatie op de toetsing van interne beheersmaatregelen. Mogelijk dient het bestuur van de corporatie zelfs een “in control statement” af te geven. Met het “in control statement” verklaart het bestuur voldoende inzicht te hebben in de werking van het systeem van interne beheersing (risicomanagement en interne contole).

Alhoewel punt 4 nog toekomstmuziek is, komt in de gesprekken wel naar voren dat het “in control statement” een logische opvolging is. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen en de eerste stappen in voorbereiding op de OOB-status met elkaar zetten.

Auteur: Alexander van Dijk

Naris ondersteunt de onafhankelijke controlfunctie met het uitvoeren van de interne audits en controles. Door deze op een eenvoudige wijze te structureren en audit templates te delen kunnen interne controles met één druk op de knop worden gestart. Daarnaast wordt automatisch de link gelegd met de risico’s waardoor de integrale GRC aanpak wordt ondersteund. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!