Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Visie

Organisaties sturen meestal op basis van harde data, historie en ervaringen en de constanten. Hierdoor is er veel aandacht voor betrouwbaarheid van data en controle, gekleurd door ervaring, een mate van subjectiviteit en het belang van de persoon afdeling of organisatie.

Door een toenemende dynamiek in de markt waar een organisatie in opereert, de toegenomen vraag naar transparantie door toezichthouders en klanten en de exponentiele digitalisering is data en controle niet meer het antwoord.

Organisaties willen op basis van harde en zachte data, achteruitkijken en vooruitkijken, constanten en variabelen sturen op de 3 belangrijke vragen voor organisaties:

 1. Hoe veerkrachtig is onze organisatie?
 2. Hoe garanderen wij de waarde van onze organisatie?
 3. Zijn wij gerechtigd tot onze bedrijfsvoering?

Deze vragen gaan verder dan inzicht in de financiele buffer of het continueren van het bestaande bedrijfsmodel of alleen kwaliteitsmanagement. Zachte data op basis van bijvoorbeeld expertise, de omkering van risico in kansen, compliance als onderscheidend vermogen naar de markt, controle en assurance dienend aan verbetering en advisering is de rol die NARIS in uw organisatie kan pakken zodat u verzekerd en in vertrouwen, met lef, stuurt.

Missie

NARIS wil met haar softwareplatform en kennis op het gebied van Governance, Risk en Compliance (GRC) tot de Top 5 spelers in Europa behoren in 2022. Dit bereiken wij door een geïntegreerde omgeving aan  te bieden om te sturen op strategie en doelstellingen, processen rondom GRC te automatiseren, de kennis te delen, alle stakeholders deel te laten nemen en betrokkenheid in een organisatie en daarbuiten te vergroten. Wij passen de innovatieve technologie toe om het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Samen met partners verrijken en verdiepen wij het domein van Governance, Risk en Compliance. Wij ondersteunen samen organisaties met branche specifieke middelen en dragen bij aan de groei van organisaties op de doelen die ze stellen, de risico’s en kansen die ze zien, het vertrouwen dat ze  krijgen en de daadkracht naar externe organisaties.

Organisaties willen een integrale applicatie, koppelbaar met andere systemen op basis van de platformgedachte, waarbij de harde en zachte data verbonden is zodat kennis gedeeld kan worden.

Risico’s nemen met vertrouwen!

 

Dat is waar wij voor staan. Wij hebben de overtuiging dat je ambities kunt realiseren door voldoende risico te nemen. Dit kan alleen als je het vertrouwen hebt dat je organisatie deze risico’s kan beheersen. Wij zorgen dat iedereen in de organisatie hieraan bijdraagt door eenvoudige en gebruiksvriendelijke en software. En state of the art technologie. Dat is NARIS GRC®.

Om dit mogelijk te maken is NARIS een platform dat 3 gradaties faciliteert om deze visie te realiseren:

 1. Het systeem voor vastlegging. NARIS is natuurlijk het systeem om data in vast te leggen, data te verzamelen en te rapporteren op het gebied van Governance, Risk, Compliance en Auditing. Deze feitelijke dimensie kan aangevuld worden met tools voor het verzamelen van data binnen en buiten de organisatie door bijvoorbeeld het uitvragen van partijen in de keten, het melden van incidenten of het inlezen van data uit andre systemen van vastlegging. De kwaliteit van de data wordt verbeterd door bijvoorbeeld het faciliteren van workshops en de vastlegging van die betere data, het openstellen van NARIS voor alle medewerkers in een organisatie en een uitgebreide kennisbank.
 2. Kennis op basis van data. NARIS kent vele rapportagemogelijkheden om data kennis te laten zijn; van het kwantificeren en kwalificeren, acties en bevindingen te faciliteren en geintegreerd de relaties en correlaties te laten zien tot aan het hoogste van bedrijfsdoelstellingen.
 3. Sturen met lef. Kennis faciliteert het sturen. NARIS gaat verder dan alleen kennis op basis van data om van goede naar zeer goede beslissingen te gaan. NARIS onderkent ook zachte data op basis van bijvoorbeeld de expertise van de gebruiker, het voorspellen op basis van algoritmes oftewel kunstmatige intelligentie en inzicht in de verandering van variabelen.

Organisaties worden waardevoller als er meer zekerheid kan worden gegeven over de kwaliteit van het succes. Assurance en vertrouwen over de werking van controls in de operatie en zicht op de risico’s die horen bij innovatie.

Onderken de kracht en zwaktes van mens en systeem om te sturen met lef

NARIS GRC® verzamelt data en levert u kennis! Onze software levert u Risico’s, Maatregelen, Audits, Wet- en Regelgeving en Schades en Incidenten. NARIS GRC® stelt u in staat om snel te leren van fouten, eenvoudig kennis te delen en zo sneller uw doelstellingen te bereiken. Door het eenvoudige gebruiksgemak is het toegankelijk voor alle medewerkers in uw organisatie en heeft u met 1 druk op de knop inzicht.

De software van Naris is gebaseerd op het three lines of defence model. De visie is om risicomanagement onderdeel te laten zijn van de uitvoerende 1e lijn (Operationeel/uitvoering). Hierdoor kan de 1e lijn zelfstandig zaken uitvoeren en rapportages maken. De focus van de 2e lijn kan daardoor echt uitgaan naar de ondersteuning van de 1e lijn en qua reporting naar de board. Samenwerking tussen onder andere compliance, risk, proces- of kwaliteitsmanagement wordt gestimuleerd doordat iedereen vanuit hetzelfde framework opereert. De 3e lijn (interne auditfunctie) geeft onafhankelijk oordeel over de maatregelen in opzet, bestaan en werking. De risk based opzet maakt het mogelijk heel gericht de board comfort te geven over de efficiency en effectiviteit van de controls.

De verbinding tussen de status van key controls en de belangrijkste doelstellingen maakt direct inzichtelijk waar prioriteiten gelegd kunnen worden. Trends in incidenten geven inzicht in de belangrijkste verstoringen van de verschillende bedrijfsprocessen.

How it's done

Bij Naris geloven wij in de eindgebruiker. Dus de software en de diensten die wij leveren moeten een bijdrage leveren aan het succes van hem of haar. Daarom stopt het bij ons niet bij de oplevering van een product. Continuous development of the GRC professional ánd the organization! is het concept dat wij nastreven. We leiden jou middels verschillende trainingen op om GRC zélf op te tuigen en/of te professionaliseren. Daarbij kun je onze kennisdatabase inzetten om continu op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen jouw werkveld en de ontwikkelingen bij soortgelijke organisaties.

Historie

Naris (oorspronkelijk Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) is in 2002 ontstaan als een spin off van de Universiteit van Twente. Destijds ontstond er vanuit de gemeenten in Nederland de behoefte om kennis te delen over risico’s en moesten risico’s gekwantificeerd worden om haar risk appetite te kunnen onderbouwen. Om dit mogelijk te maken werd het online kennisplatform NARIS® ontwikkeld. In de jaren daarna kozen steeds meer organisaties er voor om risicomanagement meer te professionaliseren. Dit betekende een groei voor Naris als bedrijf. Met 10 medewerkers bedienden wij een aantal gemeenten verspreid over het hele land.

2006 was het jaar dat de huidige directeuren Erik van Marle en Robert ’t Hart als aandeelhouder in het bedrijf Naris stapten en de modules Self-assessment en Verzekeringen het levenslicht zagen. Een tweede locatie in het midden van het land werd geopend. Naris bleef groeien, zowel opdrachtgevers in de publieke sector als opdrachtgevers uit de private sector hadden het vertrouwen in de aanpak van Naris op het gebied van risicomanagement.

In 2013 stapte de oprichter uit het bedrijf en werd er een andere koers ingezet, waarbij de focus op de doorontwikkeling en verbreding van de software kwam te liggen. In lijn met de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van Internal Control, 3-line of defence denken. Door de vele gesprekken met de opdrachtgevers ontstond het idee om in samenwerking met hen een integrale GRC oplossing te bouwen. Dit resulteerde in de ontwikkeling van de modules Compliance en Audit. NARIS GRC® was geboren.

Inmiddels bedienen wij met 35 medewerkers vanuit Enschede en Leusden wereldwijd onze 300 klanten en 6000 eindgebruikers.

Waarom Naris?

 • 15 jaar ervaring met GRC implementaties
 • 15 jaar ervaring in softwareontwikkeling
 • Bewezen succesvol; 200 internationale klanten o.a. 150 gemeenten in Nederland, Artsen zonder Grenzen wereldwijd en 6000 artsen in Frankrijk stroomlijnen hun GRC activiteiten via het NARIS GRC® Platform
 • Toegang tot een zelflerende kennisdatabase
 • Samenwerkingen met Universiteit Twente, Haagse Hogeschool en Aedes (Vereniging voor Woningcorporaties)
 • Koppeling met ander systemen mogelijk
 • betrouwbaarheid, durf en hands-on-mentaliteit

We zijn een gewaardeerd Microsoft Partner en ontsluiten onze data via BI oplossingen. Onze kennisdatabase maakt gebruikt van Machine Learning en door onze hosting op Azure kunnen we eenvoudig relaties leggen met andere systemen. Onze opdrachtgevers zijn in staat alle harde en zachte signalen uit hun organisatie te signaleren en hierop te anticiperen. Ze weten altijd realtime of ze in control zijn en waar ze wel en niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Kortom, alle informatie om met vertrouwen risico’s te nemen om hun ambities te realiseren.

over