Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Privacy- en cookieverklaring

Naris B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij over u kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de functionaliteiten die u op onze websites (exclusief https://www.narisgrc.com) gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Bij het gebruik van de applicatie (https://www.narisgrc.com) worden geen persoonsgegevens bijgehouden in Google Analytics. Hier wordt bijgehouden welk organisatienummer en gebruikersnummer de applicatie gebruikt op welke dag en welke hoeveelheid sessies. Deze nummers corresponderen niet in Google Analytics met welke persoonsgegevens dan ook en kunnen slechts offline gecombineerd worden met enkel als doel gebruiksrapportages te maken.

Doeleinden gegevensverwerking
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
 • ten behoeve van marketing. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunnen wij u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief sturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. De via de aanmelding verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Nadere informatie is te vinden in het privacybeleid van Mailchimp;
 • ter verbetering van producten en diensten. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij handhaven bij de verwerking van uw persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft te alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar info@naris.com te sturen. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zullen wij u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

Vragen?
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

Naris B.V.
Colosseum 19
7521 PV Enschede
Tel: 088 430 0100
info@naris.com

Naris B.V.
Plantageweg 1
3833 AA Leusden
Tel: 088 430 0100
info@naris.com

Indien u onverhoopt niet tevreden bent met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Cookies
Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in de randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen en geraadpleegd.

Wat voor soort cookies worden er gebruikt?

Op de website worden de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert;
 • Analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Door middel van deze cookies kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verbeteren;
 • Tracking cookies. Door middel van deze cookies kunnen wij u gerichte en relevante advertenties tonen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u de website gebruikt. Via de website wordt een cookie geplaatst van Google. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website  wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en Google zal uw IP-adres niet verkrijgen en/of combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Verzetten tegen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangegeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in de browser instellen door cookies van Google Analytics via uw browser te weigeren of door hier te klikken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien de wijziging invloed heeft op de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via de e-mail of zoals anderszins wettelijk vereist.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2021