Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Meer inzicht in de meest risicovolle processen?

Koppel NARIS GRC aan Sensus

Koppel NARIS GRC en Sensus. Door risico’s te koppelen aan processen in Sensus worden beide omgevingen verrijkt. Deze koppeling is live, dus veranderingen in risico’s of in processen worden zichtbaar in NARIS GRC en Sensus. De gebruiker kan in NARIS GRC de processen zien die gekoppeld zijn aan de risico’s. En in Sensus de risico’s die gekoppeld zijn aan de processen.
–  koppel een risico aan een of meerdere processen in Sensus
– bekijk in Sensus de gekoppelde risico’s
– rapporteer over alle procesrisico’s
– krijg inzicht in de meest risicovolle processen
– audit per proces de risico’s en controls
– rapporteer en visualiseer de gecombineerde risico’s en processen

Voor de koppeling heb je een Sensus Plus abonnement nodig

Live integratie

“Als medewerkers beseffen waarom ze iets moeten doen en je verankert dit binnen de organisatie, dan los je veel problemen op. Het benoemen van de risico’s alleen is dus niet voldoende. Je moet zorgen dat dit op de werkvloer landt en eigenaarschap wordt genomen.”

“Daarbij is het belangrijk dat risicomanagement en procesmanagement als één geheel wordt gezien. Deze twee onderdelen lopen nu nog weleens langs elkaar heen. Ze zitten bij wijze van spreken in dezelfde afdeling, maar hebben weinig met elkaar te doen. Door ze met elkaar in verband te brengen en de relatie tussen de twee duidelijk te maken, krijg je uiteindelijk de meeste grip op processen en risico’s”

Het grote voordeel van de koppeling tussen NARIS GRC® en Sensus BPM Online is de grotere focus binnen de organisatie.

“De bewustwording wordt groter, omdat duidelijker is in welk proces de risico’s het grootst zijn. Daarmee kun je de risicolast per proces helder in kaart brengen. Ook kunnen corporaties sneller bijsturen, omdat je niet afhankelijk bent van een audit achteraf om te zien wat goed en fout gaat.”

Procesmanagement en risicomanagement gaan zeer goed samen. Het koppelpunt kan op het niveau van hoofdprocessen liggen, om zo snelheid te behouden. Door risico-gestuurd te werken, stel je de juiste prioriteiten ook in relatie tot de doelstellingen. De kracht van risicomanagement is prioriteiten stellen, niet streven naar perfectie. Met procesmanagement moeten de echt risicovolle processen, inclusief key risks en controls natuurlijk wel gemonitord te worden. Daar waar zich de grootste risico’s bevinden en de belangrijkste controls, kan een organisatie makkelijk een stap verder gaan in processen om risico’s en controls in processtappen te analyseren.