Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Training bij partners

Meer informatie over verschillende training.

training

Programma

De onzekere tijden en toenemende complexiteit zorgen voor een almaar groeiende controle- en verantwoordingstoren in organisaties. Maar de tijd dat het risk-based denken het rule-based denken verslaat, staat voor de deur. Steeds meer zien we het belang om Governance, Risk en Compliance geïntegreerd op te pakken. Door een integrale aanpak sluiten risico- en compliance-processen naadloos aan op de strategie van de organisatie. Althans, dat is de doelstelling.

Deze cursus gaat over het vinden van de juiste balans tussen risico’s nemen en beheersen in overheidsorganisaties. Het programma geeft een inhoudelijke verdieping op de deelonderwerpen Governance, Risk en Compliance. Onderwerpen als het ‘three lines of defense’ model, risk appetite, integriteit en fraude worden besproken. Maar ook gaat het over het belang van houding, gedrag en communicatie voor het conformeren van de organisatie.

Programma

 • Inleiding en achtergrond Governance, Risk & Compliance
 • Verdieping Governance
  • Governance codes en Risk en compliance frameworks
  • Koppeling risk aan strategie en prestatiemanagement
  • Three lines of defense – rollen en verantwoordelijkheden
  • Risk appetite statement
 • Verdieping Risk
  • Drie strategische denkers over risicomanagement
  • Risicocultuur, houding & gedrag
  • Timing en instrumenten van risicosessies
  • Hoe voer je een goede dialoog over risico’s ?
 • Verdieping Compliance
  • Uitleg compliance
  • Integriteit en fraude
  • De risicoreflex, hoe voorkom je disproportionele beheersing
  • Hoe krijg je je organisatie mee
 • Verdieping houding en gedrag
  • Samenwerken
  • Casus; de zeer risicomijdende manager
  • Positionering en communicatie / taal
  • Wat zijn de slimme stappen?

Opleiding details

Expertise gebied – Risicomanagement
Niveau –Advanced
Duur van de cursus – 2 dagen
Opleidingskosten – € 1.095,-

Finance Ideas Academy: Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders

Hoe geef je op een pragmatische wijze invulling aan risicomanagement? Dit is immers een van de kerntaken van bestuurder en de raad van toezicht van een woningcorporatie. In deze 1 daagse opleiding – gegeven door Finance Ideas Academy – krijgen zowel de bestuurder als de toezichthouder handvatten aangereikt voor integraal risicomanagement. De opleiding geeft inzichten in hoe de bestuurder de medewerkers actief kan betrekken bij het risicomanagement. De toezichthouder krijgt handreikingen hoe zij kunnen toetsen of de organisatie waarop zij toezicht houden daadwerkelijk alert is.

De leerdoelen:

Na afloop van de training heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • Inzet van modellen om de prestaties van de corporatie en risicomanagement aan elkaar te verbinden
 • Kennis hoe je risico’s kunt prioriteren
 • Je kent de risico’s bij rapportagestructuren en weet hoe je deze kunt beheersen
 • Weten wat de beste vragen zijn die je kunt stellen en verwachten rondom risicomanagement

Het programma:

 • Inleiding en ontwikkelingen in risicomanagement
 • Prestatiemanagement bij corporaties
 • Risicomanagement bij corporaties
 • Betrekken van de eigen corporatie
 • De externe toezichthouder
 • De beste vragen aan de eigen organisatie
 • Rapporteren

Startdata:

5 november 2019

VNG Academie: Basiscursus strategisch risicomanagement

Het risicoprofiel van gemeenten is dynamisch. Wat is risicomanagement? Hoe ziet het proces er uit? En, hoe zet je risicomanagement daadwerkelijk op de kaart in de organisatie? Veel gemeenten zijn al aan de slag met risico’s en risicomanagement. Het is echter lastig de stap naar integraal risicomanagement te maken waarbij risicomanagement echt gaat leven in de organisatie. Deze praktische cursus van 1 dag – gegeven door VNG Academie – biedt de basisbeginselen van risicomanagement, vanuit de verschillende stappen in het proces. Deze training is gericht op ambtenaren.

Leerdoelen

Na afloop van deze training heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • Je kunt direct aan de slag met risicomanagement in de organisatie
 • Inzicht in de belangrijkste begrippen en theorieën op het gebied van risicomanagement
 • Kennis van tips en tricks om risicomanagement te laten leven in jouw organisatie
 • Heb je balans tussen zelf doen en uitbesteden

Het programma

 • Basisbegrippen risico’s en risicomanagement
 • strategie en doelstellingen
 • risico’s identificeren
 • risico’s analyseren
 • maatregelen en risico-eigenaar
 • inrichting organisatie en rollen
 • balans: structuur en cultuur
 • casuïstiek deelnemers
 • stappenplan implementatie

De snelheid waarin de wereld verandert is hoog. Wat gisteren nog actueel was, is morgen al niet meer van toepassing. Dit vraagt om veel flexibiliteit van organisaties, ook in de publieke sector. Om houvast te geven aan deze veranderende wereld worden kaders en regels neergezet. De governance en risicomanagement structuur wordt hierdoor steeds complexer. Echter, hoe zorg je toch dat je binnen deze kaders de flexibiliteit houdt om mee te bewegen met de veranderende wereld?

Tijdens de cursus Trends risicomanagement in de publieke sector gaan wij in op vraagstukken die nu en morgen spelen. Hoe lever je als financial in deze omgeving public value? Hoe krijg je de risk appetite van jouw organisatie in beeld en hoe heb je daar invloed op? Hoe voorkom je beperkende risicoregelreflex vanuit het bestuur? Hoe adviseer je jouw organisatie over aankomende veranderingen in de samenleving en de bijkomende onzekerheden?

De leerdoelen:

Na afloop van de training heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • je bent op de hoogte van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement in de publieke sector
 • je hebt handvatten aangereikt gekregen om in de eigen risicostructuur ruimte te creëren en de regels & gedrag rondom deze trends op elkaar aan te sluiten

Programma:

Aan de hand van Kaplan’s visie op de balans tussen regels en dialoog worden hedendaagse risicomanagement vraagstukken uit het publieke domein besproken. Daarnaast bespreken we met elkaar de trends:

 • Three lines of defense
 • Governance codes
 • Risk Appetite
 • Risico regelreflex
 • Wet en regelgeving
 • Digitalisering