Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Training Risicomanagement

Onze standaard trainingen werken niet meer. Geen hele dagen achter elkaar ergens in een zaaltje maar interactief vanaf elke locatie die je maar kunt bedenken. Volg onze nieuwe leergang training risicomanagement.

Oke je bent nu gewend om thuis te werken… en ook online te overleggen… Nu tijd voor op een nieuwe manier iets te leren. Risicomanagement altijd belangrijk, maar nu zeker…

Dus ga aan de slag.

Training risicomanagement

Training risicomanagement basis voor overheidsorganisaties

Vanuit onze ervaring als trainer hebben wij een programma ontwikkeld wat in onze ogen beter gaat werken dan de traditionele trainingen.
Kennis > oefenen > reflecteren > testen

De training bedraagt €499,00 per deelnemer, btw vrij. Meer dan 2 personen per organisatie? Informeer naar de korting
Er kunnen maximaal 15 deelnemers deelnemen aan de training.
De trainingen vinden plaats op 15, 16, 18 en 19 juni 2020.

Webinar 1 (maandagochtend)
Introductie van risicomanagement
Nieuwe coso/ iso31000/management of risk/ RISMAN
Strategische denkers
Uitleg risicoanalyse proces

Huiswerk context analyse

Webinar 3 (dinsdagochtend)
Bespreken aantal voorbeeld risicodefinities
Inlog risicomanagement systeem naris
Uitleg risicoperceptie en kans en impact

Huiswerk; voer risico’s in en schat kans en gevolg in

Webinar 5 (donderdagochtend)
Uitleg risicobeheersing (bruto-netto)
Soorten beheersing
Beheers-strategieën

Huiswerk: beheersmaatregelen toevoegen aan risicoprofiel

Webinar 7 Borging risicomanagement (vrijdagochtend)
Stappenplan implementatie risicomanagement
Boodschappenlijstje

Webinar 2 (maandagmiddag)
Inrichting risicoanalyse
Uitleg risicodefinities + soorten risico’s
Oorzaak-gebeurtenis-gevolg
Analysemethoden

Huiswerk; identificeer 10 risico’s voor je eigen organisatie

Webinar 4 (dinsdagmiddag)
Kwaliteitseisen risicodefinitie
Risicoperceptie
Dilemma’s van kwantificeren aan de hand van huiswerk

Huiswerk; verbeterslag risicoprofiel

Webinar 6 (donderdagmiddag)
Bespreken risicobeheersing
Uitleg rapportage

Huiswerk; samenstellen rapportage

Meld je hier aan