Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Grip op verbonden partijen

Webinar: Grip Op Verbonden Partijen september 2020

Kijk het webinar over verbonden partijen terug!

Gemeenten hebben honderden samenwerkingspartners nodig om hun maatschappelijke rol te vervullen.

Hoe sterk zijn deze partijen (ook in corona tijd) en welke impact is te verwachten op de gemeentelijke begroting?

In dit webinar  praat  ik, Robert ‘t Hart, met Marieke Geijtenbeek concern controller  van de gemeente Heerenveen over de praktijk.  We praten over verschillende soorten  samenwerkingspartners.  Hoe de lijnen lopen tussen bestuur en   ambtenaren en de partijen zelf. En daarnaast ook hoe gemeenten kunnen samenwerken qua regie op het netwerk.

Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit aan andere partijen, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partijen uitvoeren. De gemeenteraad moet daarom goed in beeld hebben welke bijdrage verbonden partijen leveren en welke risico’s daarmee gepaard gaan.

De risico’s zijn in te delen in: financiële risico’s en bestuurlijk/organisatorische risico’s. Niet alleen de aard en omvang van de activiteiten zijn belangrijk voor het risicoprofiel, ook de juridische vorm, structuur en organisatie van een verbonden partij.

De software is webbased, overal toegankelijk en risico-informatie is binnen enkele minuten ingevoerd. De drempel is dus laag en informatie wordt snel en eenvoudig gedeeld.

Verbonden partijen

Stappenplan risicomanagement sociaal domein

Nadat de eerste jaren nog meevielen qua tekorten krijgen wij nu andere signalen. Tegenvallers binnen het sociaal domein zorgen er steeds meer voor dat er  een  beroep gedaan moet worden op de financiële middelen […] Lees meer

Pawel Czerwinski

Gastblog : Gemeente Almere

Almere is een risico-nemende gemeente. Dat kan vaak ook niet anders. Daarom is bewust omgaan met risico’s een onderdeel van ieders werk. Want wie zijn risico’s kent, heeft een keuze.[…] Lees meer

Verbonden partijen

Presentatie Bestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren voor de horizontale verantwoording. Deze indicatoren geven informatie over de prestaties van gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke medebewindstaken. De interbestuurlijke toezichthouder dient zoveel mogelijk van deze informatie gebruik te maken. Het uitgangspunt is: eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik.