Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Verwerkingsregister

Laagdrempelig voldoen aan uw verantwoordingsplicht

Vanaf 25 mei 2018 dienen organisaties te voldoen aan de AVG. De AVG regels dwingen organisaties na te denken over het beschermen en het verwerken van persoonsgegevens. Organisaties moeten kunnen aantonen dat verwerkingen aan deze wetgeving voldoen.

Zowel de verantwoordelijke als de door hem ingeschakelde hulppersonen (verwerkers) dienen een verwerkingsregister bij te houden. Dit verwerkingsregister omvat de interne registratie van alle bestanden en gebruik van persoonsgegevens.

Registratie in het verwerkingsregister

Een registratie in omvat gegevens als: betrokkenen, proces, categorie verwerking en de wijze van beveiliging.

De nieuwe release van NARIS GRC® biedt gebruikers nu de mogelijkheid een verwerkingsregister aan te leggen en te onderhouden in 1 systeem.

Het bevat de mogelijkheid voorkeuzelijsten te definiëren, zodat elke gebruiker dezelfde terminologie hanteert. Een groot deel van de veel gebruikte termen is zelfs al aanwezig.  

Gebruik NARIS GRC® voor uw verwerkingsregister

Een registratie in het verwerkingsregister omvat gegevens als: betrokkenen, proces, categorie verwerking en de wijze van beveiliging.

Veel van deze gegevens worden te behoeve van NARIS® contract, NARIS® Risicomanagement, NARIS® Compliance of NARIS® Verzekeringen reeds vastgelegd in NARIS GRC®. Daarnaast zijn de gegevens in het register relevant voor onderdelen binnen NARIS GRC®.

Zo is bijvoorbeeld voor het voldoen aan de AVG, de compleetheid van het verwerkingsregister van belang (NARIS® Compliance) en is de verificatie mogelijk met NARIS® Audit

Ook is er een verschil in risico tussen de gegevens categorieën; een aantal categorieën zijn niet toegestaan om te verwerken, anderen leveren een hoog risico bij eventuele datalekken. Dit geeft weer extra informatie voor NARIS® Risicomanagement.