Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Waarom de onafhankelijke controlfunctie in het leven is geroepen? Een terugblik op de afgelopen 7 jaar

Waarom is anno 2019 de onafhankelijke controlfunctie zo relevant geworden? Vanuit Naris voeren wij dagelijks gesprekken met onze klanten en relaties in de Coporatiesector over het three lines of defence model, en de functie van de interne auditor of onafhankelijke controlfunctie zoals in de woningwet beschreven. Maar wat is nu de aanleiding geweest voor de onafhankelijke controlfunctie? Deze unieke functie kom je namelijk alleen maar tegen binnen de bank- en verzekeringswereld. Toch is deze functionaris in het leven geroepen binnen de corporatiesector en verplicht gesteld bij corporaties met meer dan 2.500 verhuur eenheden. Het antwoord hierop is vrij eenduidig en simpel; Schandalen. In het verleden is de corporatiesector negatief in het nieuws gekomen doordat de corporaties te veel vrijheden hadden en te ongecontroleerd vrijheden mochten worden benut. Enkele bekende voorbeelden zijn de Maserati van meneer Möllenkamp en Woonbron die zowel spreekwoordelijk als letterlijk voor 230 miljoen het schip in ging met de SS Rotterdam-affaire. Deze, en ook andere zaken hebben geleid tot het instellen van de enquêtecommissie in 2012 waarbij is geconcludeerd dat binnen de corporatiesector sprake was van wanbestuur, bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, of een combinatie daarvan. Ook bleek het toezicht op de corporaties onvoldoende. Volgens deze parlementaire enquêtecommissie moest het corporatiestelsel beter worden neergezet. De oplossing hiervoor waren de 4G’s die voor verbetering moesten zorgen.

Wat zijn deze 4 G’s?

Gedrag; de cultuur moest veranderen. Door strengere gedragsregels en het harder aanpakken van fraude.

Grenzen stellen; corporaties moesten terug naar hun kerntaak. Het verhuren en bouwen van sociale huurwoningen. Commerciële
(neven)activiteiten waren vanaf toen uit den boze.

Geld staat centraal; Risico’s moeten beter gespreid zijn.

Governance moet versterkt zijn; dit heeft geleidt tot versterkt toezicht op de corporaties zowel door externe toezichthouders
(Autoriteit Wonen) als de verantwoordelijke interne toezichthouders (RvT/RvC).

Nu, 7 jaar later na het instellen van de parlementaire enquêtecommissie hebben corporaties te maken met de versterkte governance. Dit heeft vanaf 2015
geleidt tot een nieuwe woningwet waarin de onafhankelijke controlfunctie verplicht is gesteld bij corporaties met meer dan 2.500 verhuur eenheden.

Of de 4G’s 7 jaar na dato ook het gewenste effect hebben gehad op het toezicht van de corporatie is op dit moment niet gefundeerd aan te tonen. In ieder geval worden we elke ochtend wakker en slaan we de krant open zonder misstanden in onze corporatiesector. Wellicht eens aardig om een onderzoek naar de effectiviteit van de versterkte governance te laten uitvoeren.

Naris ondersteunt de onafhankelijke controlfunctie met het uitvoeren van de interne audits en controles. Door deze op een eenvoudige wijze te structureren en audit templates te delen kunnen interne controles met één druk op de knop worden gestart. Daarnaast wordt automatisch de link gelegd met de risico’s waardoor de integrale GRC aanpak wordt ondersteund. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!