Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Webinar Rechtmatigheid II

Webinar Rechtmatigheid II

Terug naar overzicht | | | Reacties uitgeschakeld voor Webinar Rechtmatigheid II

Vandaag was het 2e deel van het Rechtmatigheidscafé voor gemeenten waarin dieper ingegaan werd op onder andere Three Lines Model, de key risico’s en controls, de timing van de rechtmatigheidsverklaring en een aantal voorbeelden rondom het proces van inkoop en aanbesteding. Met speciale dank aan onze gast Marianne van Kimmenade van de NBA.

Wil je verder praten met Ismael en Robert over de lijst van 72 risico’s en controls?

Na het 1 succesvolle webinar rechtmatigheid (omgedoopt tot het rechtmatigheidscafé) van 9 april jl. is vandaag (27 mei) het 2e rechtmatigheidscafé geweest. Hierin presenteerden NARIS (Robert ’t Hart) en Vanberkel Professionals (Ismael el Barzouhi) de laatste inzichten, ontwikkelingen en uitdagingen m.b.t. de rechtmatigheidsverantwoording en VIC (Verbijzonderde Interne Controle) voor Gemeenten.

Tevens was als gastspreker aanwezig mevrouw Marianne van Kimmenade  van de NBA (Nederlandse Beroepsgroep van Accountants) die een toelichting gaf op haar rol vanuit de NBA, inhoudelijke standpunten meegaf en de update over het proces en moment van de inwerking treding van de rechtmatigheidsverantwoording besprak.

Belangrijke onderwerpen en uitdagingen in het kader van de stappen die gezet moeten worden naar een goede rechtmatigheidsverantwoording van Gemeenten en wat het voor hun betekent die de revue passeerden, zijn onder andere;

Nog onduidelijkheid over invoering, wel zo snel als mogelijk zelf starten -> niet wachten, voor de zomervakantie dossiers op orde voor de accountant, uiterlijk begin juni duidelijkheid nodig voor de voorbereiding, afleggen verantwoording college, wat is de positionering 2e en 3e lijn, hoe sterk is de 2e lijn, goede rechtmatigheidsboekhouding is cruciaal, goede meldcultuur van issues (ook van near misses), advies NBA is aparte bijlage van de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening conform eisen jaarrekening, (inrichting) VIC-functie heeft/krijgt een zeer belangrijke rol, opdracht in de markt zetten voor algemeen control framework decentrale overheden komt binnenkort, wezenlijke wijziging verantwoordelijkheid college, groeiperspectief, VIC kan niet geoutsourced worden aan de externe accountants, misbruik van onzekerheden mag straks niet meer, college moet zelf ingenomen standpunten m.b.t. de verantwoording kunnen uitleggen, integrale visie op bedrijfsvoering is belangrijk, wordt de PDCA wel afgemaakt om verbetering te realiseren, is het mogelijk om keuzes in de interne controle te maken (risicogericht) of moet alles worden dichtgetimmerd, interne controles moeten vaak in detail, goed budgetbeheer is van belang, bespreken van uitwerking van 3 (key) risico’s over inkoop en aanbesteden, alle focus primair op de rechtmatigheidsverantwoording, ICS pas later.

Voor de zomer komt er waarschijnlijk nog een 3e café. Laat ons weten of dit interessant voor je is?

Het vorige webinar kan je ook terugzien op: Webinar Rechtmatigheid | Naris


Naris