Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Zekerheid

De verzekeringsmanager krijgt inzicht in het percentage dekking, compleetheid van polissen en verschuivingen van kosten en dekking van verzekering. Geconfronteerd worden met stijgende premies en meer eigen risico of meer uitsluitingen zijn snel inzichtelijk.

Door de koppeling met risicomanagement krijgt je organisatie inzicht in benodigde dekkingsgraad en riks appetite zodat je beter kunt sturen.

Wil je het webinar terugzien over Verzekeringen?

 

  1. Jolande Waterschoot van AON over de harde verzekeringsmarkt en COVID-19
  2. Michiel Kerstens van HVC geeft inzage in veranderend verzekeringsprofiel
  3. Rob Scholtes van de Gemeente Nissewaard over ondersteuning van de discipline met software

Volledigheid

NARIS stelt je in staat om een incidentmelding te verwerken tot schade, claim en dossier ten opzichte van je polissen

NARIS® Verzekeringen ontlast jou in de registratie van verzekeringsinformatie en faciliteert proactief verzekeringsmanagement. Bij de polis kunnen complete claim dossiers worden opgebouwd en de indiening en afhandeling worden gevolgd op basis van tijdige afronding

Inzicht

NARIS stelt je in staat om om inzicht te krijgen in je complete verzekeringsportfolio.

NARIS® Verzekeringen geeft inzicht in alle polissen, alle claims, incidenten, looptijden en condities onafhankelijk van uw verzekeraar. Door dit inzicht weet je wat je positie is bij nieuwe polis onderhandelingen

Risico koppeling

NARIS stelt je in staat om verzekerbare risico’s te dekken

NARIS® Verzekeringen gekoppeld met risico management geeft je weer wat de dekking is op verzekerbare risico’s, welke risico’s  verzekerd zouden kunnen worden en waar geen dekking is.

Betrouwbare data als startpunt van Verzekerings- & Risicomanagement

 

Voordat Covid-19 zich aandiende was al duidelijk dat de prijzen van verzekeringen zouden stijgen. Zie hiervoor ook verschillende artikelen van (beurs)makelaars als https://www.aon.com/netherlands/newsroom/nieuwsbrief/2018/december/Verharding-verzekeringsmarkt-steeds-reeler.jsp

De premiestijgingen zijn over alle sectoren. Hoe ben jij voorbereid?

Er wordt gesproken over tientallen procenten premiestijging. Met premies die variëren van 30.000 euro tot meer dan 500.000 euro per jaar hebben we het dus snel over kostenstijgingen van 10.000 tot 100.000 euro per jaar. Los van de stijging van de kosten voor bedrijven zullen ook de werkzaamheden toenemen. Eigen Risico’s (ER) zullen worden verhoogd waardoor meer schades onder de limiet zullen blijven maar wel afgewikkeld moeten worden. We zien ook dat hierdoor het totale inzicht vertroebeld aangezien verzekeraars alleen de schades boven het ER registreren.

Ervaring leert dat verzekeraars ook dekkingen zullen aanscherpen en tegelijkertijd de eisen voor bijvoorbeeld preventie verhogen. Verzekeraars vragen om steeds meer gedetailleerde informatie over de assets, het gebruik, de inspecties/audits die uitgevoerd zijn, onderhoudsstatus van preventiesystemen. Heb je dit goed in beeld en ben je in staat dit gedocumenteerd te overleggen?

Data is alles. Analyses zeggen echter nog meer want hiermee versterk je de onderhandelingspositie. De gebruikers van NARIS GRC hebben een beter inzicht in hun schadedata dan verzekeraars of makelaars. Door over jaren je eigen database op te bouwen ga je snel de verschillen zien tussen bijvoorbeeld gereserveerde bedragen door verzekeraars en de daadwerkelijke schadelast. Dit heeft onze gebruikers al meerdere behalen behoed voor te forse premieverhogingen.

De business case voor een investering in state of the art risicomanagement en verzekeringssoftware is dan snel gemaakt.  En dan is het aan jullie om de besparing op dossiervorming, zicht op financiële stromen, eenduidigheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid te bepalen.

Met AON als absolute kennispartner op dit gebied bent u bovendien verzekerd van altijd het juiste advies dichtbij.

  • Registratie is simpel en snel
  • Alles (polissen, eigendommen, schades, voortgang in de schades en documentatie) vast te leggen in 1 systeem
  • Continuïteit is gewaarborgd tijdens ziekte en/of vertrek
  • Informatie verzoeken zijn snel en adequaat te vinden
  • Historie van de schades is en blijft inzichtelijk
  • Signaleringsfunctie is extreem fijn en handig
  • Rapportage mogelijkheden zijn eindeloos

Wij zetten al uw gegevens over. Geen migratie inspanning.

Onbeperkt gebruik binnen uw organisatie

Geen kosten voor updates en upgrades

Koppeling met risicomanagement

Koppeling met Incidenten

Inzichtelijke rapportages

Enkele referenties:
Zekerheid
Zekerheid
Zekerheid
Zekerheid