Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden treft u hieronder aan, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. In geval van strijdigheden tussen de bepalingen van deze aanbieding en de Nederland ICT Voorwaarden en/of specifieke voorwaarden van de leverancier danwel cliënt, prevaleren de bepalingen van deze aanbieding.

Nederland ICT Voorwaarden 2014

algemene voorwaarden