Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Webinar gemist? Bekijk het webinar van 28 september over 3LM

Voorheen het Three Lines of Defence model; tegenwoordig het Three Lines Model (3LM)

Three Lines Model

Het Three Lines of Defence model van de The Global Institute of Internal Auditors is juli 2020 geupdate. En heet nu Three Lines Model (3LM afgekort). Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De functies zijn niet alleen bedoeld om waarde van de organisatie te beschermen, maar ook om deze te vergroten. Zodoende wordt niet meer gesproken over ‘lines of defense’

Centraal voor alle functies staan de doelen van de organisatie.

De functies zijn geen silo’s, maar stemmen af en werken samen; ieder vanuit de eigen rol.

De inrichting van het model moet worden afgestemd op de risico’s en specifieke situatie van de organisatie

Wil je contact over dit onderwerp?

NARIS is risicogebaseerde software en daarmee uniek in Nederland. Al 20 jaar ervaring in advies en software.

Wil je de volledige tekst van de update lezen?

Het Three Lines Model helpt organisaties structuren en
processen in kaart te brengen die het beste bijdragen aan
het realiseren van doelstellingen en die een sterke
governance en risicomanagement faciliteren.

Het Three Lines Model is de opvolger van het 3 LoD model.

Het 3LM legt sterker een koppeling met de doelstellingen van de organisatie. Met onze strategie-kaart, waarbij we doelen en risico’s aan elkaar koppelen, helpen wij de directie haar risicobereidheid vast te stellen en te communiceren naar de organisatie. Door middel van onze software leggen wij de basis voor een integrale samenwerking en regelmatige en effectieve coördinatie.

Middels onze software, welke door alle drie de lijnen kan worden gebruikt, is er mogelijkheid tot samenwerking. Hiermee kun je onnodig dubbel werk of lacunes voorkomen. Ook faciliteren wij de relaties tussen bestuursorgaan in het management (zowel eerste- als tweede lijn).  De tweede lijn kan door middel van het vaststellen van risico’s + controls de eerste lijn helpen. Of door te faciliteren bij het sturen op acties en inzet van middelen. Om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De tweede lijn kan hierbij putten uit onze zeer rijk gevulde kennisbank van processen, risico’s en controls.

Met onze software  faciliteren wij ook de samenwerking tussen het management (zowel eerste als tweede lijn’s rollen) en Internal audit. Dit doen wij doordat we de Audit afgestemmen op basis van de doelstellingen en belangrijkste risico’s van de organisatie. Daarbij gebruik makend van de vastgelegde informatie door de eerste en tweede lijn (audit trail).

Ondersteuning van de samenwerking tussen internal audit en bestuursorgaan levert bij het gebruik onze software signalen op welke afdelingen of organisatieonderdelen wel of niet in control zijn. Ook kun je integrale dashboards samenstellen ten behoeve van het bestuursorgaan.