Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Volledig In Control?

Of Sturen met Lef?

Het NARIS  In Control Framework laat je bedrijf beginnen met een voorgeconfigureerde en rijke omgeving. Vanaf dag één kan je de organisatie laten werken met de basisprocessen voor je bedrijf. Naast de processen zijn alle primaire risico’s ingericht inclusief de gekoppelde controls. Door een grondige uitwerking hiervan kan je snel testen of Opzet eenduidig gedefinieerd is, Bestaan getest kan worden en Werking effectief is. Lijnmanagement kan eenvoudig meewerken door de slimme opzet van het framework. De diverse standaard rapportages geven goed inzicht over processen, risico’s en controls heen en maken vergelijkingen mogelijk zodat je assurance kan afgeven aan stakeholders en kan Sturen met Lef!

Het is makkelijk om iets moeilijk te maken, het is moeilijk om iets makkelijk te maken. Wij maken in control makkelijk!

Wat zijn de voordelen van het In Control Framework?
Basisprocessen

Elk bedrijf kent een aantal basis processen die wij standaard voorgeconfigureerd hebben zoals inkoop (Procure2Pay) en verkoop (Quote2Cash). Als je bedrijf deze processen ingericht heeft voor bijvoorbeeld meerdere segmenten, teams, landen of afdelingen is naast de processen ook de Risk Control Matrix beschikbaar. Lijnmanagement kan door een vereenvoudigde interface makkelijk betrokken worden. Rapportages laten op groepsniveau en per groep de status zien om zo een duidelijk beeld te geven van de operationele status. Je bent nog niet In Control maar hebt het fundament om In Control te komen.

Defined, Tested en Effective

In het Nederlands ook wel genoemd; Opzet, Bestaan en Werking. Met het fundament van basisprocessen, risks en controls kan de eerste slag geslagen worden. Je begint hier niet met een blanco vel. Door gebruik te maken van de basisprocessen hebben we de Controls al klaargezet. Zijn de controls eenduidig voor lijnmanagement (Defined)? Dit draagt bij aan de buy in van lijnmanagement.  Na definitie kan de ingerichte workflow het bestaan van de Controls als stap nemen. Zijn de Controls getest? De volgende stap in de workflow is de Effectiveness. Hebben de Controls ook daadwerkelijk impact? Het gehele proces is in NARIS klaargezet inclusief de controls en risks, workflow, en evidence flow.

Zijn we nu In Control?

Door de visuele rapportages op groepsniveau en de mogelijkheid om in te zoomen op de data, is snel duidelijk wat de operationele status is. De kwaliteit van de rapportages zijn boardroom proof en een verademing ten opzichte van boekwerken aan spreadsheets en documenten. Ook is duidelijk waar de Controls effectief zijn of niet. Je tijd en aandacht kan dus gaan naar de Controls die niet opgezet zijn, niet bestaan of niet werken! En het groeipad naar operationel excellence is geopend!

Wat is inbegrepen?

  • Standaard bedrijfsprocessen
  • Gerelateerde Risks en Controls
  • Workflow voor Defined, Tested en Effective
  • Visuele rapportages

Control, Assurance en Lef

Snel starten? Neem contact op

Ken je deze 10 risicomanagement-modellen?

“Wat is risicomanagement?” is vaak de startvraag voor medewerkers of organisaties die met risicomanagement gaan beginnen of willen doorontwikkelen. Bij het zoeken naar antwoord op deze vraag zoeken veel mensen naar voorbeelden, modellen en best practices. In deze blog een overzicht van de belangrijkste risicomanagement documenten, frameworks en codes. De meeste van deze documenten ontwikkelen[…]

Nog steeds spreadsheets?

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met integrale GRC strategie aanzienlijk meer vertrouwen hebben in het in kaart brengen van risico’s en controles en GRC-activiteiten. En daarmee het vermogen om te schakelen in veranderende en dynamische omgeving. Bij organisaties met een silo-aanpak ontbreekt dit vertrouwen.

Nieuwe versie van Three lines of defence IIA =3LM

Oke het is vakantie, maar risicomanagement gaat door. Midden in de vakantie is er een update van het Three Lines of Defence model. Toch maar even mijn vakantieboek opzij gelegd en het stuk doorgenomen. Het IIA gepubliceerde deze update op 20 juli. Het 3LoD wordt veel gebruikt om organisaties in te richten qua governance en control.[…]